Fra Ivo Pavić: Ljudi su tražili pomoć ja nisam mogao ni ozdravljati ni oslobađati, a čuda su počela ovako!

Fra Ivo Pavić: Ljudi su tražili pomoć ja nisam mogao ni ozdravljati ni oslobađati, a čuda su počela ovako!

28. lipnja 2023

Prije nekoliko godina fra Ivo Pavić poslao nam je tekst u kojem je posvjedočio sljedeće:

“Krštenje u Duhu Svetom nije privilegij pojedinaca već je na raspolaganju svim vjernicima. Ono se može usporediti s duhovnom erupcijom. Riječ je o erupciji oduševljenja za Boga koja se budi u nama.

Prije nego što sam doživio iskustvo KDS (krštenja u Duhu Svetom) puno sam radio s ljudima, dijelio im savjete, ali sam vidio da nije bilo na njima nikakvih promjena, i dalje su imali problema. Nisam mogao pomoći psovačima, bludnicima, ovisnicima … Nitko od njih nije ozdravio niti se oslobodio. Zašto? Jer nisam bio kršten u Duhu Svetom. Moje riječi nisu bile pomazane ili nauljane Duhom Svetim. Tek nakon KDS sam shvatio da su imali problema za zlim duhovima koje svojom snagom nisam mogao istjerati. Mi obično želimo rušiti prepreke i rješavati probleme vlastitim snagama, umjesto da pozovemo Duha Svetoga da nam pomogne.

“Ne silom niti snagom već Duhom Svetim.” (usp. Zah. 4,6) Biti KDS znači biti uronjen u Duha Svetoga.

U ovim izazovnim vremenima u Crkvi i u svijetu postoji velika potreba za svećenicima i laicima koji su vođeni i osnaženi Duhom Svetim. Ne možemo se oslanjati na stare strategije i koristiti zastarjele alatke te iščekivati veliku žetvu. Crkva je često slaba i nedjelotvorna jer njezini članovi nisu KDS i ne vjeruje u nadnaravno. Evanđelje u župama često se naviješta nepotpuno. Danas trebamo više Duha Svetoga.

Bit ćete kršteni Duhom Svetim (Mk 1,8)
Krštenje u Duhu Svetom (KDS) je osjetljiva tema i o njoj ne može pisati ni govoriti onaj tko u to ne vjeruje niti onaj tko to iskustvo sam nije doživio. Riječ je o novom životu, o novom rođenju, osobnim Duhovima, po kojem spoznajemo i upoznajemo Isusa Krista. Prije krštenja u Duhu Svetom, Petar je tri puta zatajio Isusa u strahu od Židova, ali nakon što je doživio KDS na Duhove potpuno se promijenio. U svom neustrašivom govoru od “tri minute” obratio je tri tisuće ljudi. U sili Duha Svetoga je činio mnoga znamenja i čudesa u narodu (usp. Dj 8, 4-13). Tako su činili i drugi apostoli (v. Dj 5, 12-14; 8, 4-13). Riječ Božja je gorjela u njihovim srcima kao oganj, a onda je redom palila cijeli svijet. Krštenje u Duhu Svetom je promijenilo Savla u Pavla. Ta promjena mu je dala veliku snagu i energiju da po svijetu naviješta uskrslog Isusa Krista. To se dogodilo mnogim svecima i vjernicima tijekom povijesti. To se dogodilo i meni i mnogim drugima diljem svijeta.


Rekao bih da se nakon KDS postepeno sve mijenja, ne zna se što će Duh Sveti učiniti s osobom. Jer Duh Sveti počinje voditi tu osobu. Svi koje vodi Duh Božji, sinovi su Božji (Rim 8,14). Po KDS postajemo slični Isusu Kristu. Gospodin tada oslobađa dar Duha Svetoga unutar nas. Duh Sveti se budi i preuzima kontrolu u našem životu. Duh Sveti dolazi na vidljiv način u naš život da možemo donositi Krista ljudima i da Krist može nesmetano djelovati preko nas.
 

Ponovno osvježenje

Pionir karizmatske katoličke obnove u Njemačkoj N. Baumert piše: “Primanje sakramenata krštenja, potvrde i euharistije je normalno i dostupni su svakome tko ih želi primiti. I u ovim sakramentima mi primamo Duha Svetoga ili događa se prvo ulijevanje Duha Svetoga. I dalje nastavlja: Ali doživljavanje svježeg ili novog izlijevanja Duha Svetoga nije normativ – svakome na isti način – kao što su sakramenti”. To znači da je svježe izlijevanje Duha Svetoga uvijek nova slobodna inicijativa i milost koja dolazi od Duha Svetoga. Mi možemo moliti za izlijevanje Duha Svetoga, ali o Gospodinu ovisi kako će odgovoriti na ovu molitvu. Ono se ničim ne može iznuditi ili zaslužiti već je čisti dar od Boga. Duh Sveti to čini onako kako on želi. KDS se shvaća kao osobno prihvaćanje milosti koju smo već primili u kršćanskoj inicijaciji i kao primanje sile i snage za osobno služenje u Crkvi i u svijetu. Na taj način se povezujemo s Duhom Svetim, postajemo potpuno ovisni o osobi Duha Svetoga. To je poput pupčane vrpce koja nas spaja s Bogom.

© 2016 nevencarin.com Sva prava pridržana.

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Na vrh